Creativity and Innovation Management in Higher Education

CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT
IN HIGHER EDUCATION

Experience report AUTH Greece

Αφετηρία / Οργάνωση του πλασισίου

Για πολλούς στον κόσμο της εκπαίδευσης, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος αντιπροσωπεύουν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους και την έναρξη της υψηλής περιόδου του τουρισμού στην Ελλάδα. Έτσι, από τη σκοπιά της τουριστικής βιομηχανίας καθώς η ακαδημαϊκή χρονιά εξαφανίζεται, οι νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τον τουρισμό αρχίζουν να εξασθενίζουν. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς ταξιδιού και τουρισμού στην Ελλάδα και ένας τομέας που συχνά παραβλέπεται από επαγγελματίες του τουρισμού και εμπόρους. Για παράδειγμα, πολλές συναντήσεις και συμβάσεις έχουν είτε μια εκπαιδευτική συνιστώσα σε αυτές είτε εξυπηρετούν τα μέλη τους ως εκπαιδευτικά όργανα. Συχνά ο εκπαιδευτικός τουρισμός ονομάζεται με άλλα ονόματα, όπως βελτίωση της σταδιοδρομίας, ανάπτυξη θέσεων εργασίας ή εμπειρίες αυτοπραγματοποίησης. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός έρχεται έπειτα σε μια μεγάλη ποικιλία μορφών, αλλά παρά τις διαφορές, όλες οι μορφές του εκπαιδευτικού τουρισμού έχουν πολλά κοινά σημεία. Μεταξύ αυτών είναι η ιδέα ότι το ταξίδι είναι τόσο για την αυτο-βελτίωση όσο για τη χαλάρωση, ότι η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική και ότι η μάθηση είναι για άτομα όλων των ηλικιών.

Διαδικτυακή συνάντηση με τους φοιτητές

Έναρξη της διασικασίας

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» (www.cim-project.eu), το ΑΠΘ ανέπτυξε ένα μεταπτυχιακό μάθημα που εστιάζει εξ ολοκλήρου στη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος ενήλικων και συνεχούς εκπαίδευσης. Το μάθημα περιλαμβάνει μια μονάδα κινητικότητας πρακτικής που οργανώνεται σε συνεργασία με μια εταιρεία από την τουριστική βιομηχανία (TraceYourEcho, https://www.traceyoureco.gr/el/) και εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τουρισμού. Η υπόθεση πίσω από την προώθηση αυτής της ιδέας στο πλαίσιο της CIM – με ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση της με το ελληνικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο – ήταν ότι ο εκπαιδευτικός τουρισμός προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται να εξαρτάται από τον καιρό, δεν χρειάζεται ειδική γεωγραφία και συνήθως, και οι περισσότερες από τις απαραίτητες υποδομές είναι ήδη σε ισχύ. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός έρχεται επίσης σε μεγάλη ποικιλία μορφών Τα μέρη που επιδιώκουν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους τουριστικό προϊόν, ωστόσο, πρέπει πρώτα να εξετάσουν ποιος είναι η αγορά τους και τι πρέπει να διδάξουν σε άλλους που είναι ξεχωριστοί ή μοναδικοί. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός, επομένως, είναι ένας τρόπος για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια των εποχών, και να αυξήσετε τη διαπροσωπική κατανόηση μέσω μοναδικών και δημιουργικών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Παρουσιάζοντας την προσέγγιση CIM

 

Ορόσημα

 1. Εφαρμογή της μάθησης που αποκτήθηκε από τα στοχευμένα σεμινάρια

Λόγω της επιδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οφέλη της άμεσης κινητικότητας των συμμετεχόντων στην πρακτική τους, άλλαξαν στην ανάπτυξη διαδικτυακής συμμετοχής σε πραγματικό χρόνο σε στοχευμένες δραστηριότητες που στοχεύουν να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε δράση . Επιπλέον και με τη συνεργασία του μέντορα από το TraceYourEcho, οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε μικρές ομάδες πρακτικής επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης, ομαδικής ανατροφοδότησης και κριτικής.

 1. Οργάνωση κατευθυνόμενου σχεδιασμού κατάρτισης που εστιάζει στον εκπαιδευτικό τουρισμό

Με τη συνεργασία του μέντορα από το TraceYourEcho, οι συμμετέχοντες του ΑΠΘ συμμετέχουν σε πρακτικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 1. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών τουριστικών προϊόντων

Οι ευκαιρίες για χρήση εκπαιδευτικού τουρισμού στο CIM-pilot δημιουργούνται μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μουσεία και εκπαιδευτικών εκδρομών και εκδρομών. Ωστόσο, η πιο δημοφιλής μορφή υλοποίησης του εκπαιδευτικού τουρισμού είναι η εκπαιδευτική εκδρομή που παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και έρευνας των μαθητών και διευρύνει την εμπειρία των μαθητών, καθώς επίσης αναπτύσσει μια επιστημονική προσέγγιση στον κόσμο και μια υπεύθυνη στάση απέναντι στον περιβάλλον, φύση και ζωή.

 

Κατά τη διαδικασία

Ποιες ήταν οι πιο πολύτιμες εμπειρίες, οι καλύτερες στιγμές

 1. Οργάνωση σχεδιασμού κατευθυνόμενης κατάρτισης που εστιάζει στον εκπαιδευτικό τουρισμό.
 2. Εκμετάλλευση υφιστάμενων παρόχων και προϊόντων εκπαιδευτικού τουρισμού.

Αυτό που ήταν δύσκολο

 1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αποθέματος για τον τουρισμό
 2. Εύρεση ντόπιων για να διδάξουν άλλους
 3. Προσέγγιση προγραμματιστών συνεδρίων
 4. Η σωστή μεταχείριση των ανθρώπων
 5. Δημιουργία τοπικών και περιφερειακών ομάδων μελέτης τουρισμού

Συνάντηση με τους φοιτητές κατά το πρώτο στάδιο του έργου στο ΑΠΘ

Με τη λήξη

Τι θα πάρετε μαζί σας και θα μεταφέρετε στην πρακτική σας

 1. Εφαρμόστε στην πράξη θεωρητικές έννοιες, πλαίσια και μοντέλα σε περιπτώσεις, εικόνες και παραδείγματα.
 2. Δημιουργήστε μια ομάδα και κατανοήστε τις προκλήσεις που ενέχει η διοίκησή της.
 3. Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που υποστηρίζουν τη δημιουργική και καινοτόμο σκέψη.
 4. Προσαρμόστε στρατηγικά και εφαρμόστε προσεγγίσεις διαχείρισης έργων στο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης

Άσκηση ιδεών κατά τη φάση 2 του έργου στις εγκαταστάσεις του TRACEYOURECHO

Οι φοιτητές συμμετέχουν σε συνέδρια και εργαστήρια CIM τον Δεκέμβριο του 2020

Φοιτητές του ΑΠΘ που συμμετέχουν σε εργαστήρια συνεδρίων CIM τον Δεκέμβριο του 2020

Εργαστήριο σε χώρους TRACEYOURECHO όπου φοιτητές ΑΠΘ εκπαιδεύτηκαν